Paquet bàsic d’edició d’un llibre a Intrèpida

Paquet bàsic d’edició d’un llibre a Intrèpida

El procés d’edició d’un llibre parteix d’un manuscrit o original i acaba en un llibre en format paper, digital, ebook o audiollibre. El procés d’edició que forma part del Paquet Bàsic d’Edició d’Editorial Intrèpida inclou: -Una persona de referència com a editora o...
Tipus  d’editorials

Tipus d’editorials

Bàsicament existeixen dos tipus de negocis editorials: les editorials tradicionals i les editorials fora dels circuits de distribució tradicional. -L’anomenada editorial tradicional sempre havia buscat autors a través d’agents literaris, de concursos i de manuscrits...
Coaching literari

Coaching literari

El coaching literari és un servei d’assessorament i formació per a l’autor que necessita millorar el seu text, que vol un acompanyament durant l’escriptura o la reescriptura del seu manuscrit o vol millorar aspectes puntuals dels seu manuscrit,...
Coaching literari

Coaching literario

El coaching literario es un servicio de asesoramiento y formación para el autor que necesita mejorar su texto, que quiere un acompañamiento durante la escritura o la reescritura de su manuscrito o quiere mejorar aspectos puntuales de su manuscrito, trabajar la...
Tipus  d’editorials

Tipos de editoriales

Básicamente existen dos tipos de negocios editoriales: las editoriales tradicionales y las editoriales independientes o que publican fuera del mercado editorial tradicional. -La llamada editorial tradicional siempre había buscado autores a través de agentes...