Per què he de contractar la correcció del meu llibre

Per què he de contractar la correcció del meu llibre

Igual que saber córrer no et converteix en un esportista expert, saber escriure no et converteix en un expert en llengua. Molts escriptors tenen la sensació que fer faltes d’ortografia els converteix en mals escriptors, però això no és cert. Un escriptor ha de tenir...
Por qué contratar la corrección de mi libro

Por qué contratar la corrección de mi libro

Igual que saber correr no te convierte en un experto deportista, saber escribir no te convierte en un experto en lengua. Muchos escritores tienen la sensación que hacer faltas de ortografía les convierte en malos escritores, y esto no es así. Un escritor debe tener...