He de registrar la meva novel·la? Què és el Registre de la Propietat Intel·lectual?

És un ens que es va fundar el 1880 i que serveix per donar fe que, en la data del registre, l’autor d’una obra —sigui un manuscrit o un projecte elaborat— va dir que aquella obra era seva.

És obligatori registrar una novel·la, un poemari o un llibre de no-ficció al Registre de la Propietat Intel·lectual?

Des de 1987 ja no és obligatori registrar les obres pròpies al Registre de la Propietat Intel·lectual. Es considera que l’autor té la propietat intel·lectual de l’obra pel sol fet d’haver-la escrita, no pas pel fet d’haver-la registrada. La propietat intel·lectual d’una obra no és transferible: sempre pertany a l’autor.

Per què es parla, doncs, del registre de l’obra?

He de registrar la meva novel·la? Registrar una novel·la o qualsevol obra escrita és una manera que té l’autor de fer evident que l’obra pertany a l’autor que en reclama l’autoria en cas de litigi. No és habitual que les obres dels autors siguin copiades per altres, robades o, com es diu col·loquialment, «afusellades». I menys encara quan les obres són d’autors que no són coneguts. De tota manera, com que, tot i que és poc habitual, alguna vegada passa, alguns autors necessiten tenir la seguretat que podran reclamar com a seva l’obra que han escrit. Per poder-ho fer hi ha diversos sistemes, tant de pagament com gratuïts.

Com puc reclamar una obra com a meva en cas de litigi?

La resposta a la pregunta «He de registrar la meva novel·la?» és que el registre d’una obra la Registre de la Propietat Intel·lectual és voluntari i li dona a l’autor la seguretat que queda palès en algun lloc oficial que ha reclamat una determinada obra com a seva. De la mateixa manera, es pot fer un dipòsit notarial, enviar-se a si mateix un exemplar del manuscrit per correu ordinari i no obrir el sobre (de manera que constarà que en data del matasegell l’obra ja havia estat acabada) o, simplement, enviar-la a algú per correu electrònic.

Així doncs, la idea del registre (més formal o més informal) és poder provar que en una data determinada el manuscrit ja existia en una determinada forma i que la persona autora de l’obra era una de concreta. En cas de litigi, aquesta seria una de les proves que s’aportarien.

Com puc assegurar que ningú copiarà la meva obra?

Això no es pot assegurar, però és una garantia tenir l’obra registrada d’alguna manera i posar a la pàgina de crèdits la figura del copyright ©.

Una altra manera és firmar un contracte de confidencialitat amb l’editorial o els professionals de la correcció, el disseny i la maquetació, de manera que es constati en aquest contracte que només faran amb el text el que hi ha estipulat en el contracte.

A més a més, una factura o un pressupost amb les condicions de treball també són formes de quedar tranquil amb el professional que treballarà el teu text.

Un contracte d’edició també serveix per a evidenciar què es farà amb el text de l’autor

I garanteix la professionalitat de l’editor i de l’editorial. A més a més, el contracte d’edició inclou les condicions d’edició i publicació del text, amb la qual cosa és imprescindible si vols treballar amb un editor o amb una editorial.

Treballar amb professionals és la millor garantia per estar tranquil, per saber que la teva obra està en bones mans.