D’escriptors n’hi ha de moltes menes, tantes com persones que escriuen. Per això n’hi ha que només volen escriure i desentendre’s de tota la resta. També n’hi ha que prefereixen participar activament en el procés d’edició del seu text fins que es converteix en llibre. I d’altres, evidentment, entre poc i massa, els agrada estar pendents dels aspectes que els semblen més atractius del procés, però no de la resta.

Coneix el procés d’edició

El procés d’edició del llibre es compon de:

 • la correcció d’estil
 • les correccions ortotipogràfiques
 • el disseny de la maqueta
 • crear les il·lustracions, els gràfics i les fotografies
 • la maquetació del text
 • les correccions de proves
 • el disseny i la confecció de la coberta
 • l’escriptura dels textos adjacents al text principal (pròleg, índex, bibliografia, agraïments, contraportada)
 • la transformació del text final en els diversos arxius de publicació

També hi ha aspectes tècnics, com la tria de paper, el tipus de coberta, el gramatge de la tripa i de la coberta, la mida del llibre… i la tria de la impremta.

Què és la postedició d’un llibre

És tot allò posterior a l’edició. Alguns exemples són la gestió de l’ISBN, el dipòsit legal,  el tracte amb la impremta, la distribució i altres aspectes que ajuden a donar a conèixer el llibre:

 • l’escriptura de notes de premsa
 • la presentació del llibre
 • les cartes o les invitacions a la lectura
 • el reton amb els professionals que han participat en la creació del llibre

Tot plegat està organitzat per una persona que coordina l’edició, que connecta els diversos professionals amb l’autor i que ho posa tot en solfa sobre la base d’un calendari.

El llibre com tu el vols

Igual que els mecànics arreglen cotxes, els electricistes revisen instal·lacions elèctriques i els metges s’ocupen de les malalties, els professionals de l’edició són experts en les seves tasques. Per tant, quan diem «implica’t en l’edició del teu llibre» no volem dir que hagis de fer la feina d’una correctora, d’una editora o d’una maquetadora. Però hi ha decisions de les quals pots participar perquè la forma final del teu llibre t’agradi més que no pas si haguessis deixat en mans alienes tot el procés.

Com et pots implicar en l’edició del teu llibre

«Implica’t en l’edició del teu llibre» significa escoltar els consells de la professional que t’acompanyi en el procés (l’editora o la coordinadora editorial) per tenir un criteri sobre:

 • el tipus d’il·lustracions del llibre
 • la il·lustració o fotografia de coberta
 • la fotografia d’autor/a
 • les correccions aplicades al text
 • el text de contracoberta
 • les presentacions del llibre

A més a més, participar del procés significa aprofitar les pròpies xarxes socials i personals per donar a conèixer el teu llibre.

D’una banda, pel que fa a les xarxes socials, és evident que una part de les persones que accediran al llibre seran les conegudes de l’autor. Aquestes faran d’altaveu a altres persones i recomanaran el llibre, de manera que poc a poc la xarxa es podrà fer més extensa.

D’altra banda, la presentació del llibre cal fer-la en entorns coneguts per l’autor, per assegurar-nos que valdrà la pena haver buscat un lloc i haver pautat un ordre per a l’acte. Que sigui l’autor qui decideixi el lloc on es faci la presentació del llibre i com la vol és adequat perquè és qui coneix el seu territori i el públic més proper al qual pot arribar la iniciativa. Així hi haurà més aparadors en els quals mostrar el fruit dels seus esforços.