El procés d’edició d’un llibre parteix d’un manuscrit o original i acaba en un llibre en format paper, digital, ebook o audiollibre. T’informem sobre el paquet bàsic d’edició d’un llibre a Intrèpida:

El procés d’edició que forma part del Paquet Bàsic d’Edició dels serveis editorials d’Editorial Intrèpida inclou:

-Una persona de referència com a editora o coordinadora editorial estarà a disposició de l’autor i farà de pont entre els diversos professionals i l’autor quan sigui necessari, a part de controlar que tots els processos es facin amb la qualitat i la temporització establertes.

-Una correcció d’estil del text.

-Dues correccions ortotipogràfiques del text.

-La maquetació del text.

-La revisió del text abans de donar per finalitzat el procés editorial.

-La creació de la coberta amb una imatge personalitzada d’acord amb les preferències de l’autor, sempre dins de les possibilitats del paquet contractat.

-La creació d’un text de contraportada, si l’autor no l’aporta.

-La publicitat i promoció del títol al web i a les xarxes socials d’Editorial Intrèpida.

-La inclusió del títol al segell Editorial Intrèpida.

-La publicació i promoció del títol al lloc web: www.editorialintrepida.com

-Enviament d’una nota de premsa amb la notícia de la publicació del títol als mitjans de comunicació que determinem amb l’autor.

-El rebot a les xarxes socials d’Editorial Intrèpida de les notícies sobre la publicació del llibre que l’autor ens faci arribar.

-Una presentació del llibre, amb acompanyament de l’editor/a o d’un altre representant de l’editorial, en un espai acordat entre autor/a i Editorial Intrèpida i l’espai en qüestió, sempre que no sigui de pagament.

-Deu punts de llibre d’Editorial Intrèpida.

-Una bossa de promoció d’Editorial Intrèpida.

-El Paquet Bàsic d’Edició es complementarà amb l’adequació del text al format o formats de publicació que l’autor/a hagi contractat (impressió, format digital, format d’ebook). Algun d’aquests serveis cal pagar-los a part del Paquet Bàsic d’Edició.

-Quan sigui necessari, i segons el paquet de serveis contractats, s’inclouran il·lustracions, fotografies, infografies, gràfics personalitzats o traducció.