Igual que saber córrer no et converteix en un esportista expert, saber escriure no et converteix en un expert en llengua. Molts escriptors tenen la sensació que fer faltes d’ortografia els converteix en mals escriptors, però això no és cert. Un escriptor ha de tenir idees interessants i formes interessants d’explicar les idees que li volten pel cap. El corrector ja s’encarregarà d’afinar el text. Llavors, per què he de contractar la correcció del meu llibre?

Per què he de contractar la correcció del meu llibre és la pregunta que has de fer-te quan ja hagis acabat el teu text. La resposta és clara: passar el text per un corrector automàtic, com el que ofereix qualsevol processador de textos, és el pas zero de la correcció. Entre altres atribucions, el corrector professional:

  • s’assegurarà que s’hagin utilitzat les paraules correctes i més adequades
  • proposarà sinònims en el cas de repetició excessiva de paraules
  • revisarà tant l’ortografia com la sintaxi i la gramàtica
  • adequarà el text al registre convenient
  • s’assegurarà que la forma del text sigui l’òptima (guions, cometes, cursives…)
  • i convertirà un bon text en un text apte per a publicar.

Per què he de contractar la correcció del meu llibre si les editorials ja tenen un corrector?

Una altra bona pregunta. Les editorials no només tenen un corrector a les seves files, sinó tres o quatre per a cada llibre que s’encarreguen, primer, de la correcció d’estil i, després, de les dues correccions ortotipogràfiques per les quals passarà el text. A més a més, hi haurà la correcció de proves. Tot aquest procés es farà amb la supervisió de l’editor, que s’assegurarà que es compleixen els estàndards de l’editorial. Però difícilment voldran contractar un text que tingui massa per polir. A més d’una bona idea escrita d’una manera sorprenent, els editors busquen textos que els entrin pels ulls a la primera lectura. Si no els sorprenen favorablement d’entrada, ni tan sols els consideraran.

El mateix passarà si vols presentar un text a un concurs o si vols fer una autopublicació. Perquè un signe que denota que l’escriptor és respectuós amb el lector, amb si mateix i amb el seu text és haver corregit el text. I qui millor per fer-ho que un corrector professional.

Encara dubtes de «Per què he de contractar la correcció del meu llibre»?