LA TEVA editorial

T’ho expliquem tot de manera clara i directa

100% dels beneficis per a l’ autor

Possibilitat de coaching literari

Treball personalitzat

mimem el teu projecte

 

Confia en nosaltres

A Editorial Intrèpida volem que l’autor sempre estigui informat sobre la viabilitat del seu manuscrit, sobre les possibilitats reals de comercialització, sobre la inversió que fa i sobre els beneficis que pot treure de cadascun dels títols que ens confiï.

El 100 % dels beneficis de la venda del llibre són per a l’autor/a: l’autor/a no ha de pagar dues vegades pel mateix servei. Per això, el 100 % dels beneficis de la venda del llibre són per a l’autor. Editorial Intrèpida NO es queda cap percentatge dels drets de reproducció ni d’explotació del títol en el qual haurà treballat.

A més a més, l’autor/a rebrà assessorament sobre com fixar el preu per al seu llibre en format paper, en format digital o en format ebook, i quins són els percentatges que acostumen a cobrar les empreses distribuïdores i les llibreries per tenir els títols en catàleg o per cada una de les vendes realitzades.

 

 

 

PASSOS PER A PUBLICAR A INTRÈPIDA

  • Envia’ns el teu  manuscrit
  • La editora el llegirà i es posarà en contacte amb tu
  • Reunió per decidir sobre la possible edició i els passos a seguir  (cada text té unes necessitats)
  • Signatura del contracte
  • Pagament dels serveis
  • S’inicia tot el procés editorial: correccions, portada, disseny…
  • Impressió, distribució, presentacions
  • Tots els beneficis són per a l’autor

PAS 1

El manuscrit

El procés d’edició d’un llibre comença amb la recepció d’un manuscrit. Editorial Intrèpida treballa amb manuscrits acabats, no amb projectes, idees o textos en procés d’escriptura.

 Si ja has acabat el teu manuscrit, envia’ns-el i el llegirem.

Si el teu projecte encara no està acabat i no saps com seguir o tens una idea, però no saps com convertir-la en un llibre, posa’t en contacte amb nosaltres per rebre una o més sessions de coaching literari.

 

Pas 2

El contacte amb l’editora

Un/a editor/a d’Editorial Intrèpida llegeix el manuscrit rebut i respon a l’autor via correu electrònic.

La resposta pot ser positiva, de voluntat de treballar amb l’autor/a per publicar el text amb el segell d’Intèpida.

La resposta pot ser una proposta de millora si l’editor/a considera que el text necessita més treball previ de l’autor/a abans de ser publicat.

La resposta pot ser negativa si es considera que el text no s’adiu a les temàtiques o criteris editorials del segell. Tant en aquest cas com en cas que es consideri que el text presentat no té una vocació prou comercial, es donaran alternatives a l’autor/a per continuar amb el seu camí de publicació.

.

 

Pas 3

Reunió  entre autor/a i editora

Un cop Editorial Intrèpida hagi respost l’autor/a via correu electrònic de manera positiva, es proposarà una trobada en viu (personal o per videoconferència) en la qual l’autor/a i l’editor/a podran parlar més profundament sobre el text i sobre els paquets que es recomanen a l’autor/a. També s’informarà l’autor/a sobre el funcionament del món editorial i del procés d’edició i de publicació d’un llibre.

Logotipo de Intrépida

Pas 4

Contracte

Segons les necessitats de l’autor/a i les propostes d’Editorial Intrèpida, es fixarà una proposta de contracte per al paquet que l’autor hagi decidit abonar i es personalitzarà el contracte tant com sigui possible, inclosos els terminis i el calendari previst de feines editorials. Aquest contracte només inclourà els serveis d’edició que l’autor contracti. En cap cas Editorial Intrèpida licitarà ni contractarà cap dret de reproducció ni d’explotació ni de traducció del manuscrit sobre el qual versi el contracte.

L’autor/a, per la seva banda, haurà de firmar una declaració d’autoria del manuscrit. Editorial Intrèpida declina tota responsabilitat sobre plagis, còpies parcials i altres males pràctiques sobre la persona que en el contracte establert entre les dues parts consti com a autor/a.

 

PAS 5

Signatura i pagament

L’autor/a i un/a representant d’Editorial Intrèpida firmaran el pressupost amb els acords contractuals, la declaració d’autoria del manuscrit i la factura del paquet contractat.

 

PAS 6

Procés d’edició

Quan l’autor/a hagi abonat l’import de la factura, s’iniciarà el procés editorial, que sempre inclourà (Paquet Bàsic d’Edició):

-Una persona de referència com a editora o coordinadora editorial que estarà a disposició de l’autor i farà de pont entre els diversos professionals i l’autor quan sigui necessari, a part de controlar que tots els processos es facin amb la qualitat i en el calendari establerts.

-Una correcció d’estil del text.

-Dues correccions ortotipogràfiques del text.

-La maquetació del text.

-La revisió del text abans de donar per finalitzat el procés editorial.

-La creació de la coberta amb una imatge personalitzada d’acord amb les preferències de l’autor, sempre dins de les possibilitats del paquet contractat.

-La creació d’un text de contraportada, si l’autor no l’aporta.

-La inclusió del títol al segell Editorial Intrèpida.

-La publicació i promoció del títol al lloc web: www.editorialintrepida.com

-La publicació i promoció del títol a les xarxes socials d’Editorial Intrèpida.

-Enviament d’una nota de premsa amb la notícia de la publicació del títol als mitjans de comunicació que determinem amb l’autor.

-El rebot a les xarxes socials d’Editorial Intrèpida de les notícies sobre la publicació del llibre que l’autor ens faci arribar.

-Una presentació del llibre, amb acompanyament de l’editor/a o d’un altre representant de l’editorial, en un espai acordat entre autor/a i Editorial Intrèpida i l’espai en qüestió, sempre que no sigui de pagament.

-Deu punts de llibre d’Editorial Intrèpida.

-Una bossa de promoció d’Editorial Intrèpida.

 

-El Paquet Bàsic d’Edició es complementarà amb l’adequació del text al format o formats de publicació que l’autor/a hagi contractat (impressió, format digital, format d’ebook). Algun d’aquests serveis cal pagar-los a part del Paquet Bàsic d’Edició.

 

Libro de Intrépida
Trabajo
Libro de Intrépida

Més opcions

Altres serveis que es poden sumar  al Paquet Bàsic d’Edició o

formar part d’altres paquets:

manos dibujando

Opcions segons les necessitats del teu producte editorial:

-Il·lustracions, fotografies, infografies o gràfics personalitzats.

-Traducció del text.

-Explicació de la fixació del preu per al títol en format paper, digital o ebook.

-Situació (pujada) del títol a la plataforma digital determinada.

-La tramitació de l’ISBN i del codi de barres segons el format de distribució del títol.

-La impressió dels exemplars del títol que s’hagi determinat per contracte i l’enviament a casa de l’autor o a la distribuidora que correspongui.

-Gestió i acompanyament a diverses presentacions del llibre.

-Gestió i contacte amb l’empresa distribuïdora d’impressió sota demanda amb la qual treballem per incloure el títol al seu catàleg i perquè tingui la possibilitat d’arribar a les llibreries.

-Gestió d’altres tipus de distribució personalitzats.

-Punts de llibre personalitzats amb la imatge i el títol del llibre.

-Altres objectes de màrqueting del títol.

-Gestió per a entrevistes en programes culturals de televisió i ràdio locals.

-Gestió de creació de crowdfunding o micromecenatge per donar suport econòmic a la inversió de l’autor.

 

MÉS EXTRES

Aquells autors que tenen una primera versió d’escriptura del seu manuscrit o que saben que cal millorar algun aspecte del manuscrit i volen rebre una opinió sobre el text, poden contractar un informe de lectura. El/la lector/a professional li retornarà un informe complet d’unes 10 pàgines en el qual es farà una estimació dels punts forts i dels aspectes que cal millorar tant pel que fa a la vessant comercial com a la vessant lingüística del text. A partir d’aquest informe, l’autor podrà decidir com enfocar la reescriptura del seu manuscrit.

 

Aquells autors que volen escriure un llibre, però no saben com enfocar-lo, s’han encallat o no acaben d’estar satisfets amb el resultat de la seva feina poden contractar una sessió de coaching (assessorament) literari o un paquet de sessions, si desitgen un acompanyament continu durant l’escriptura o la reescriptura del text. Si vols més informació fes clic aquí

Ens vols conèixer avui?

Nu & Luka

Estiguem en contacte

info@editorialintrepida.com

 

Logo intrépida blanco

Visita’ns

Pots concertar una cita i ens coneixerem de manera presencial o virtual.

posa’t en contacte amb nosaltres

Exposa els teus dubtes o preguntes. Nosaltres et trucarem.