Coaching literari

Coaching literari

El coaching literari és un servei d’assessorament i formació per a l’autor que necessita millorar el seu text, que vol un acompanyament durant l’escriptura o la reescriptura del seu manuscrit o vol millorar aspectes puntuals dels seu manuscrit,...
Coaching literari

Coaching literario

El coaching literario es un servicio de asesoramiento y formación para el autor que necesita mejorar su texto, que quiere un acompañamiento durante la escritura o la reescritura de su manuscrito o quiere mejorar aspectos puntuales de su manuscrito, trabajar la...