Bàsicament existeixen dos tipus d’editorials com a negoci: les editorials tradicionals i les editorials fora dels circuits de distribució tradicional.

-L’anomenada editorial tradicional sempre havia buscat autors a través d’agents literaris, de concursos i de manuscrits que arribaven a l’editorial directament enviats pels autors.

Com fan negoci les editorials tradicionals?

Aquests tipus d’editorials contracten un manuscrit i ofereixen un avançament de drets d’autor que, normalment, es correspon al que l’autor guanyaria amb la venda de la primera edició en paper del títol. L’editorial tradicional treballa el manuscrit de manera que s’adapti al seu estil editorial, fa tot el procés d’edició i el distribueix segons els formats i canals que li interessa i consten al contracte:

  • paper (catàlegs per a llibreries);
  • digital i format ebook (plataformes com Amazon o altres);
  • audiollibre…

Un cop venuda la primera edició en paper, si l’editorial tradicional considera que el títol té unes vendes interessants, fa una nova edició en paper i, a partir d’aquesta segona, l’autor percep entre un 8 % i un 10 % del preu del llibre en paper sense IVA. Això significa que si el llibre en paper té un preu de 20 €, un cop descomptat l’IVA del 4 % (0,77 €), el preu brut del llibre és 19,23 €. D’aquest preu, l’autor percebrà entre 1,54 € (8 %) i 1,92 € (10 %) de cada exemplar venut. Aquests guanys els percebrà quan hagi passat un any de la posada en circulació de l’edició. Si l’editorial tradicional considera que el títol no té les vendes desitjades, retira el títol del seu catàleg i només es venen els exemplars que les llibreries no retornen al distribuïdor. Al cap d’un temps determinat pel contracte, es dona l’oportunitat a l’autor de comprar o quedar-se alguns dels exemplars, o bé es destrueixen.

A part, el contracte també inclou altres percentatge de guanys (o regalies) per a l’autor per la venda en format digital, ebook i altres tipus de distribució. El fet que l’editorial tingui els drets de reproducció i traducció en tots aquests formats i altres, no significa que els faci efectius. Fins que no passa el temps estipulat pel contracte, l’autor/a no pot recuperar els drets de reproducció i traducció del seu títol, independentment que l’editorial hagi o no hagi comercialitzat el títol en els formats que inclou el contracte.

Actualment el mercat de les editorials tradicionals està estancat

Com que la venda a través de llibreries ha baixat considerablement i la venda a través de format digital no té, encara, una bona acceptació per part d’aquest tipus d’editorials, les editorial tradicionals confien en els seus autors de tota la vida, que els poden assegurar un retorn econòmic suficient com per recuperar la inversió feta per a cada títol. Això significa que gairebé mai accepten autors nous als seus catàlegs. Tampoc els accepten, a penes, les agències literàries. El que sí que fan, quan cerquen autors novells, és rastrejar les vendes per internet d’autors que s’autopubliquen o de petites editorials independents. Per tant, és una bona idea publicar el propi llibre a Internet amb la màxima qualitat possible per arribar a molt de públic i poder, si és que a l’autor/a li interessa, entrar al circuit tradicional del món editorial.

Les editorials independents o fora del circuit tradicional

Són un tipus d’editorials que treballen directament per als autors, i no per a la cadena de valor editorial. Això significa que l’autor/a contracta allò que necessita el seu llibre segons els seus objectius com a autor i segons com vol fer evolucionar la seva carrera com a escriptor. Pot ser que l’autor/a vulgui només escriure un sol llibre o potser pretén convertir-se en un autor professional, o en un autor de diversos títols. Potser l’autor vol vendre en un territori determinat o per un canal determinat, o en una llengua o una altra.

Amb una editorial independent o fora del circuit tradicional, l’autor contracta allò que vol i fa la inversió que creu que necessita, a part de rebre informació real i veraç sobre el món editorial i sobre les expectatives que pot tenir, sempre d’acord amb la inversió que vulgui fer. El contracte que firma l’autor/a amb Editorial Intrèpida implica que l’editorial no es queda amb cap dret de reproducció, d’explotació ni de traducció del títol en cap dels possibles idiomes, dels formats ni dels canals de distribució. L’autor/a sempre conserva el 100 % dels drets de reproducció, explotació i traducció sobre la seva obra.

D’aquesta manera, com més ven l’autor, més guanys té i abans recupera la inversió. Editorial Intrèpida NO guanya diners amb la venda dels llibres, sinó que cobra per la feina d’edició i coordinació editorial i pels serveis que contracta l’autor.

Com fan negoci les editorials independents o fora del circuit tradicional?

Els autors inverteixen en un paquet de serveis que inclou tot allò que necessita la seva obra, sempre després de rebre un assessorament realista del recorregut del títol que vol publicar. Per tant, l’autor/a només paga pels serveis que contracta. Tots els beneficis de les vendes són per a l’autor/a (després de descomptar impostos i preu de distribució). Les editorials independents com Editorial Intrèpida aposten per la qualitat.

Per tant, Editorial Intrèpida aposta per generar confiança en l’autor/a, per aconsellar-lo de manera fiable i raonable, perquè volem que l’autor visqui una experiència excel·lent durant tot el procés editorial.

Altres tipus d’empreses editorials

Hi ha altres tipus d’editorials que, a part de cobrar pels serveis editorials o d’edició, també es queden amb una part dels beneficis de la venda de cada exemplar. Considerem que aquesta pràctica pot resultar enganyosa i poc ètica:

  • sovint se salten o obvien treballs necessaris del procés d’edició per abaratir el preu dels serveis, i d’això en resulta un producte de poca qualitat o d’una qualitat menor del que espera l’autor/a
  • el fet de cobrar una part dels beneficis de la venda de cada exemplar significa que l’autor paga dues vegades pel mateix servei (primer ha pagat per rebre un servei com la correcció, la maquetació i la creació de la coberta i després torna a pagar amb un percentatge de la venda)
  • i perjudica els professionals del món editorial (perquè per oferir un preu baix a l’autor pels serveis d’edició, els professionals com correctors, il·lustradors o maquetadors no poden cobrar un preu just per la feina que fan).